Στις δεκαετίες του 30 και του 40 η ομορφιά δεν ήταν εύκολη υπόθεση!

Τα "σαλόνια ομορφιάς" έμοιαζαν περισσότερο με θαλάμους βασανιστηρίων!