Οταν η σκιά δείχνει κάτι άλλο...

Το φως και οι σκιές κάνουν περίεργα παιχνίδια!