Άντρες που βγήκαν για ψώνια με τις γυναίκες τους...