Μία συνηθισμένη μέρα στην ρώσικη ύπαιθρο…

Έχουν τις ιδιαιτερότητες τους