Υπάρχει και η θεία δίκη

Υπολόγισαν λάθος και την πάτησαν