Του δρόμου όλοι οι τρελοί

Τα πάντα συναντάς εκεί έξω