Μπρος στη φιγούρα τι είναι ο πόνος

Αλλιώς το είχαν σχεδιάσει