Οδηγός της συμφοράς

Ήθελε μεγάλη προσπάθεια το κατόρθωμά του