Ενα μουσείο αυτοκινήτων στη φύση

Αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 50 ετών στην αγκαλιά της φύσης

 

Πηγή: Bored Panda

Περισσότερες πληροφορίες: michaelfroehlich.com